Doskonała jakość 3D

Precyzyjna diagnostyka z polem obrazowania 5 x Ø5 cm i rozdzielczością 85 μm (TRYB ENDO).
Szczegółowa analiza systemu kanałowego zębów oraz tkanek przyzębia.

Pole obrazowania 8 x Ø8 cm (górny/dolny wyrostek zębodołowy wraz z okolicą przywierzchołkową oraz przekrojem poprzecznym zatoki) dawka promieniowania to jedyne 16 μSv w trybie DRT. Szczególnie przydatne w chirurgii jamy ustnej.

Zredukowana wysokość skanu do 6 x Ø8 cm zapewnia pełną wartość diagnostyczną w przypadku obrazowania jednej szczęki.

Pole obrazowania 8 x Ø15 cm obejmujące swoim zasięgiem SSŻ, szczękę oraz żuchwę oraz przekrój zatok przy wykorzystaniu dawki porównywalnej z panoramicznym obrazem 2D.

Dose Reduction TechnologyTM – od teraz CBCT jeszcze bardziej przyjazne dla pacjenta

Innowacyjna technologia Dose Reduc- tion TechnologyTM (DRT) urządzenia GXDP-800TM CBCT umożliwia wyko- nywanie zoptymalizowanych obrazów rentgenowskich 3D przy zastosowaniu małej dawki promieniowania RTG. Zmniejszenie dawki promieniowania to istotna korzyść w określonych przypad- kach klinicznych takich jak obrazowanie pooperacyjne, wstępne planowanie wszczepienia implantu czy obrazowanie RTG u dzieci.

Maksymalne dostosowanie 3D – cztery różne rozmiary pola obrazowania

Obrazowanie zgodne ze wskazaniami klinicznymi

Cztery różne pola obrazowania zapewniają niezawodną diagnostykę 3D w całym obszarze jamy ustnej. Zapewniają one precyzyjne dopasowanie, odpowiednie do wskazań a także uniwersalne możliwości zastosowania w codziennej praktyce – od endodoncji, poprzez implantologię do chirurgii jamy ustnej.

Obrazowanie, na którym możesz polegać

GXDP-800TM – najlepsza funkcjonalność
Dostarczać niezbędnych informacji w celu umożliwienia postawienia prawidłowej diagnozy.
Pomagać w planowaniu leczenia w jeszcze bardziej przewidywalny sposób.
Oto nasze cele, do których dążymy każdego dnia.
To filozofia Gendex.
Mając to na uwadze, zawsze współpracujemy z praktykami i specjalistami. Czynimy tak, aby mieć pewność, że dostarczamy rozwiązania z zakresu obrazowania, które są kompleksowe i odpowiadają na zróżnicowane potrzeby. Tak właśnie działa Gendex.
Opracowując aktualne rozwiązania związane z obrazowa- niem, staramy się zadbać o doskonałą wydajność w codziennej praktyce, by zapewnić Ci przewagę nad konkurencją.

Najwyższy poziom obrazowania 3D – GXDP-800TM
• Flagowy produkt dla całej nowej generacji produktów Gendex
• Opłacalny i łatwy w użyciu system
• Stworzony tak, aby dopasować się do Twoich wymagań

wyznaczamy-1